Store information

Właściciel sklepu:

Floramedia Polska Sp. z o.o.

Pamiętna 15 D

96-100 Skierniewice

NIP: 8361341264

REGON: 750057960

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Nr KRS: 0000060883

Kapitał zakładowy: 199000,00 zł

Nr BDO: 000238325floramedia@floramedia.pl

Contact us

optional